IZZI ASIA

Nhà cung cấp các Giải pháp Công nghệ và Chuyển đổi số

Các Gói Giải Pháp

IZZI ASIA cung cấp những gói giải pháp toàn diện, chuyên nghiệp, đa tính năng, đa nền tảng, đồng hành từng bước cùng doanh nghiệp số hóa mô hình kinh doanh.

Tư vấn & đào tạo
chuyển đổi số

Giải pháp chuyển đổi số toàn diện dành cho doanh nghiệp, đưa công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn trong kỷ nguyên số.

Xem chi tiết

Tư vấn phát triển
đội ngũ công nghệ

Đào tạo và tư vấn phát triển đội ngũ công nghệ là một lựa chọn phát triển lâu dài, nâng cao khả năng bảo mật và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Xem chi tiết

Quản trị
hệ thống thông tin

Hỗ trợ cho các hoạt động chức năng, quá trình ra quyết định của các cấp quản trị, thông tin được lưu trữ và cập nhật xuyên suốt giúp lãnh đạo thực hiện và kiểm soát quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Xây dựng
báo cáo kinh doanh

Báo cáo chi tiết và sắc nét giúp nhà điều hành doanh nghiệp nhìn nhận, đánh giá và có thể dễ dàng đưa ra các phương án tối ưu hóa mô hình kinh doanh.

Xem chi tiết

Công Nghệ

Hệ thống liên tục được cập nhật nhằm đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của các nền tảng công nghệ.

Back-end

 • .Net Framework (MS)
 • .Net Core (MS)
 • Python
 • NodeJs
 • GraphQL
 • RabbitMq
 • ElasticSearch
 • Redis
 • MS SQL Server, MySql

Front-end

 • Angular, AngularJS
 • ExpressJs
 • ReactJS
 • ReactNative
 • Redux
 • HTML, CSS, SASS, JS

Newsletter

Đăng ký để cập nhật các thông tin mới nhất của chúng tôi

Our NetworkIZZI Asia is trusted by top brands

The enterprises has accompanied and developed with us throughout the years.