Welcome to

IZZI F&B ACCELERATOR (IFBA)

IZZI F&B Accelerator (IFBA) is an accelerator program for F&B startup founders organized by IZZI Asia, supported by VMCG (Venture Management Consulting Group), REFBER (F&B training centre), Food Studio… with the mission of creating a launch pad for high qualified F&B startups to local and global markets.

Chương trình IFBA là chương trình tăng tốc khởi nghiệp dành cho các startup về ẩm thực (F&B) do IZZI Asia thực hiện cùng các đối tác VMCG, REFBER và Food Studio… với sứ mệnh tạo bệ phóng cho các startup ẩm thực chất lượng của Việt Nam tại thị trường trong nước và thế giới.

The accelerator program includes mentoring and training components for 6 months. During the program, Selected startup founders will:
Chương trình tăng tốc khởi nghiệp bao gồm các cấu phần cố vấn và huấn luyện trong 6 tháng. Trong chương trình, các startup được chọn sẽ

IFBA’s first batch will start in January 2018 in both Hanoi and HCM city.
Khoá 1 IFBA sẽ bắt đầu từ tháng 1/2018 tại Hà Nội và tp. HCM.

Startups selected before December 7th 2017 will have the opportunity to receive free tickets for their teams as well as for some of their existing loyal customers to attend the Food Fest in Sala City, District. 2, HCMC, December 8-10th 2017. One of registered startups in Hanoi will be selected to give a free round-trip air ticket to the event.

Startups được lựa chọn trước ngày 7/12 sẽ có cơ hội được tặng vé miễn phí cho cả team và cho một số khách hàng thân thiết hiện có của mình tham dự sự kiện ẩm thực giải trí quốc tế Food Fest tại Sala City, quận 2, tp. HCM, ngày 8-10/12. Một trong các startups đăng ký tại Hà Nội sẽ được lựa chọn để tặng 1 suất vé máy bay khứ hồi tham dự sự kiện.

Some of our mentors:

Danh sách cố vấn

Ms Ngô Thị Bích Hiền

founder of BHD Media, BHD Cineplex and Master Chef Vietnam

Ms Ngô Thị Bích Hiền
Ms Trần Mai Anh

General Manager of Communications - Corporate Communications and Branding of Vietnam Airlines, former managing editor of Heritage Magazine.

Ms Trần Mai Anh
Chef Tuấn Hải

judge of Master Chef Vietnam, celebrity chef and multiple restaurant owners

Chef Tuấn Hải
Chef Jack Lee

judge of Master Chef Vietnam, celebrity chef and multiple restaurant owners

Chef Jack Lee
Mr Trịnh Minh Giang

chairman of Venture Management Consulting Group (VMCG) and Vietnam Angel Investor Network (iAngel)

Mr Trịnh Minh Giang
Ms Trần Thị Thu Hồng

Co-founder of DTJ Group, advisor at Nhất Nam JSC (owner of Aeon - Fivimart), venture capitalist.

Ms Trần Thị Thu Hồng
Ms Lê Thị Vĩnh Linh

founder of IZZI Asia (the F&B ecosystem) and LinkCare (the loyalty program provider)

Ms Lê Thị Vĩnh Linh
Mr Nguyễn Văn Lộc

founder and lawyer of LP Group

Mr Nguyễn Văn Lộc
Mr Đỗ Văn Vinh

founder & CTO of iPOS

Mr Đỗ Văn Vinh
Mr Nguyễn Đức Tùng

general secretary of Digital Agriculture Association (DAA)

Mr Nguyễn Đức Tùng
Mr Đàm Quang Thắng

founder of AgriCare

Mr Đàm Quang Thắng
Mr Nguyễn Tiến Trung

founder of NSCI, Mentor of the Year (2017) Award from Vietnam Mentor Initiative (VMI)

Mr Nguyễn Tiến Trung
Mr Phan Việt Hoàn

Founder/CEO of MyWork.vn

Mr Phan Việt Hoàn
Mr Lại Tiến Mạnh

managing director of BrandFinance – Mibrand

Mr Lại Tiến Mạnh
Mr Phan Huy Nam

HR head of Giovanni Group and former HR head of Tecomen Group, E Group Vietnam, Ahead Indochina, Systech Corp…

Mr Phan Huy Nam
Mr Nguyễn Hữu Kiên

founder of REFBER Vietnam

Mr Nguyễn Hữu Kiên
Thông tin sự kiện

FOOD FEST HCM 2017

Contact us

Drop us a line or give us a ring. We love to hear from you and are happy to answer any questions.

OUR OFFICE

5th Floor, 2A Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam